ANMÄLAN

Namn *
Namn
Medlemskap *
Drivers Club, medlemsnummer 0-120
Välj storlek på tröja som ingår i ert medlemskap.
Ansvar *
Jag är medveten om att jag under alla tillfällen kör på egen risk, samt att min försäkring eventuellt inte gäller. Jag är medveten om att jag är ersättningsskyldig för eventuella materiella skador på MOM Events egendom, i samband med avåkning. Jag är medveten om att datum för evenemang kan komma att flyttas på kort framförhållning.